OFFICE PREMISES AT ASTRAS OFFICES

OFFICE PREMISES AT ASTRAS OFFICES

Gunāra Astras iela 8b, Vidzeme Suburb, Riga, Rīga, Latvia Gunāra Astras iela 8b, Vidzeme Suburb, Riga, Rīga, Latvia
Rent
Offices
Rīga
50.00 sq. m.
450.00 EUR
9 EUR

Ģirts Grīnbergs
+371 29424847
g.grinbergs@newsec.lv


pdf

Astras biroji atrodas Purvciemā starp rajona galvenajām ielām – A.Deglava ielas un Dzelzavas ielas. Tas ir ērti sasniedzams gan ar privāto, gan sabiedrisko transportu.

 
 • Autonoma kondicionēšanas un apkures sistēma;
 • Centralizēta un efektīva ventilācijas sistēma;
 • Pieeja ēkai un biroja telpām tiek nodrošināta izmantojot magnētisko karšu lasītāju piekļuves kontroles sistēmu;
 • Atvērtā tipa plānojums ar iespēju pielāgot telpas katra Nomnieka vajadzībām;
 • Individuāla energo uzskaites sistēma;
 • Katrā telpā atverami lieli logi;
 • Apsargāta pazemes un virszemes autostāvvieta;
 • 24 h piekļuve ēkai (nomniekiem) un fiziskā apsardze 24 stundas diennaktī;
 • Bezmaksas autostāvvieta klientiem;
 • Kafejnīca;
 • Konferenču zāle (110 m2, līdz 80 personām);
 • Iespēja izvietot vizuālo reklāmu uz fasādes;
 • Velosipēdu novietne.

Astra offices are located in Purvciems between the main streets of the district – A. Deglava Street and Dzelzavas Street. It is easily accessible by both private and public transport.

 
 • Autonomous conditioning and heating system;
 • Centralized and efficient ventilation system;
 • Access to the building and office premises is provided by means of a magnetic card reader access control system;
 • Open type planning with the possibility to adjust the premises to the needs of each Tenant;
 • Individual energy accounting system;
 • Large windows open in each room;
 • Guarded underground and surface parking;
 • 24 hour access to the building (for tenants) and physical security 24 hours a day;
 • Free parking for customers;
 • Cafe;
 • Conference hall (110 m2, up to 80 people);
 • Possibility to place a visual advertisement on the facade;
 • Bicycle storage.

Get our news

By submitting my e-mail address and clicking “Subscribe” I agree that my personal data is processed for the marketing purposes. Unsubscription is possible at any time by clicking a link at the end of the Newsletter.
Contact us
X
Message was sent. We will get back to you as soon as possible