INVESTMENT PROPERTY IN DOBELE

INVESTMENT PROPERTY IN DOBELE

Brīvības iela 12, Dobele, Dobeles pilsēta, Latvia Brīvības iela 12, Dobele, Dobeles pilsēta, Latvia
Sale
Investment projects
Dobele
1 259.00 sq. m.
120 000.00 EUR

Anita Hanzena
+371 25636419
a.hanzena@newsec.lv


pdf
Nekustamais īpašums ar kadastra numuru 4601 507 3004 , Brīvības ielā 12, Dobelē sastāv no divu stāvu biroja ēkas. Būve ar kadastra apzīmējumu 46010073001001 ir saistīta ar 4797 m2 zemes gabalu (zemes vienības kadastra apzīmējums 46010073001).
Ēka ir pieslēgta centrālai ūdens, kanalizācijas un elektrības apgādei.  Ēkas kopējā platība: 1259.2 m2 Ēka 1980. gadā būvēta no silikātķieģeļiem, pēdējā renovācija veikta 2002. gadā.
Īpašums ir daļēji iznomāts, kas pircējam garantē nomas ieņēmumus 115 500 EUR apmērā no 2020. gada 01. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim.
Nomas Tiesības nostiprinātas Zemesgrāmatā līdz 2020.gada 31.decembrim.

A two-storey office building with cadastral number 4601 507 3004, located in Brīvības Street 12, Dobele what is a main street in Dobele . The building is related to the 4797 m2 land plot (the cadastral designation of the land unit 46010073001).
The building is connected to the central water, sewerage and electricity supply. Total area of ​​the building: 1259.2 m2. The building was built of silicate bricks in 1980, the last renovation was carried out in 2002.
The property is partially leased, Rental contracts guaranteed to pay at least 115 500 EUR between 1st of July 2020 and 31st December 2023.
Lease Rights are fixed in the Land Register until 31st December 2020.

Get our news

By submitting my e-mail address and clicking “Subscribe” I agree that my personal data is processed for the marketing purposes. Unsubscription is possible at any time by clicking a link at the end of the Newsletter.
Contact us
X
Message was sent. We will get back to you as soon as possible